Ugani 5 – Kviz Slovenija MOD APK

Ugani 5 – Kviz Slovenija MOD APK

(2878)Games, Trivia

App Information of Ugani 5 - Kviz Slovenija for android

App Name Ugani 5 - Kviz Slovenija
Package Name zebi24.ugani_5
Version
Rating ( 2878 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Category Games, Trivia
Developer

Description of Ugani 5 - Kviz Slovenija (MOD, Unlimited Money) on android

Ugani 5 je slovenski kviz, v katerem je potrebno ugotoviti pet najpogostejših odgovorov na zastavljeno vprašanje, glede na odgovore 100 ljudi. Kaj vam najprej pade na pamet ob vprašanjih, kot so: “Stvari, ki jih ne bi v nobenem primeru posodili?”, “Kaj se zgodi samo enkrat na leto?” ali “Plačljive stvari, ki so bile včasih zastonj?”.

Aplikacija vsebuje 550 zanimivih stopenj, z raznolikimi vprašanji v tekstovni in slikovni obliki. Nove stopnje se bodo dodajale redno, tako da vam nikoli ne bo dolgčas!

Igra vas bo spodbudila k inovativnemu razmišljanju pri iskanju odgovorov na preprosta vprašanja. Za nekatere odgovore bo dovolj splošno znanje, za druge pa boste morali biti iznajdljivi, pomisliti širše. Vendar brez skrbi, če se vam pri kateri stopnji zatakne, na voljo so namigi, ki vam bodo pomagali do zmage!

Kviz bo še bolje igrati skupaj s prijatelji ali družino!

Ure in ure zabave v slovenskem jeziku so zagotovljene!

Vsa vprašanja in predloge bomo z veseljem sprejeli na naslovu: zebi24games@gmail.com
Guess 5 is a Slovenian quiz in which it is necessary to determine the five most common answers to a question, according to the answers of 100 people. What first comes to mind when you ask questions like, “Things you wouldn’t borrow in any case?”, “What just happens once a year?” or “Paid stuff that used to be free?”.

The app contains 550 interesting levels, with a variety of questions in text and image format. New rates will be added regularly so you will never be bored!

The game will encourage you to think innovatively in finding answers to simple questions. For some answers, general knowledge will suffice, while for others you will need to be resourceful, think broadly. But no worries, if you get stuck at any stage, there are tips to help you win!

The quiz will be even better to play together with friends or family!

Hours and hours of fun in the Slovenian language are guaranteed!

All questions and suggestions will be gladly accepted at: zebi24games@gmail.com
– 10 novih stopenj! (540-550)
– popravki in izboljšave
– dodana možnost za podvojitev nagrade ob končani stopnji
– dodana možnost, da prosite svoje prijatelje za pomoč ali delite svoj napredek